แท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ เหมาแท็กซี่อดรไปกรุงเทพ เบอร์แท็กซี่อุดรไปกรุงเทพ 0991751551

บริการเหมาแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ

ลูกค้าได้เรียกแท็กซี่อุดร และ จองแท็กซี่อุดรธานี รับที่บ้านสามพร้าวใกล้ราชภัฏอุดรธานี และ ได้โอนเงินมัดจำกับทีมงานแท็กซี่อุดร และ นัดรับวันที่ 21 ส.ค 64 เวลารับ 07.00 และได้เลีอกใช้รถที่มีฉากกั้นระหว่างคนขับกับโดยสาร  และคนขับได้ฉีดวัคซีน covid 19 แล้วครับ และ วันนัดรับก็ได้มารับตามนัดหมาย และเดินทางไปกรุงเทพ และได้นำส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางจากอุดรไปสนามบินสุวรรณภูมิเป็น เป็นระยะทาง 572 กม. ใช้เวลาการเดินทางอยู่ที่ 8-9 ชั่วโมง รวมเวลาแวะปั๊มน้ำมันทำธุระส่วนตัวและแวะเติมเชื้อเพลิง 

เบอร์แท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ เรียกแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ เหมาแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ จองแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ เบอร์แท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ แท็กซี่สนามบินอุดรธานีไปสนามบินสุวรรณภูมิ